BRUTTO INNBETALINGER PR OKTOBER 2018 KR 121.100
BRUTTO INNBETALINGER PR OKTOBER 2018 KR 121.100

I løpet av oktober 2018 er det kommet inn kr 121.100 i brutto innbetalinger. Med fradrag av kr 35.400 i utbetalinger til dekning av drifts- og prosjektkostnader, er netto økning kr 85.700.

 

Innbetalingene består av personlige gaveinntekter på kr 63.200, gave fra bruktbutikken kr 20.000 og leieinntekter kr 37.900.

 

Vi er takknemlige for den jevne strøm av gaveinntekter fra 115 fase givere og mange enkeltgaver. Dette er selve bærebjelken for at vi kan finansiere prosjektet.  Vi ønsker selvsagt at enda flere har lyst til bli med som faste givere etterhvert som vi ser at det nye kirkesenteret begynner  å ta form.  Oppgraderingsarbeidene foregår for fullt både i 1. og 2. etasje med nye rørledninger, ventilasjon og innredninger.

 

Flere givere betyr at vi kan låne mindre og betale ned gjelda raskere samtidig som flere for "eierskap" til vårt nye kirkesenter.

 

Hittil i år har vi mottatt kr 963.100 i gaveinntekter inkl fra bruktbutikken og kr 253.100 i andre innbetalinger som renteinntekter, mva refusjon og utleie av lokaler som totalt gir kr 1.216.200. 

 

Siden oppstarten av innsamlingsarbeidet i 2012, er det mottatt brutto innbetalinger på kr 9.455.600 hvorav kr 8.908.800 er mottatte gaver fra givere, markedsdager, bruktbutikken, salg av ungdomslokalet, kunstlotterier, konserter og basarer.

 

Endel av pengene er som kjent anvendt til kjøp av eiendommen fra Sparebanken Sør, renter til låneopptak samt drifts- og prosjektkostnader.  Vi har kr 2.876.100 på konto som også vil bli anvendt til å dekke investeringskostnader til oppgraderingen.  Vi opptar et stort byggelån for å finansiere opprustningen og trenger mange, gode inntekter fremover til å nedbetale gjelda når vi tar eiendommen i bruk til glede for mange mennesker i alle aldre.  Kirkesenteret skal fylles med gode aktiviteter som bygger menighetsfellesskapet.

 

Vi gleder oss til vi kan ta bygget i bruk 1. april 2019 !

Klikk her for større bilde

Del denne artikkel på e-post
19. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando